kontakt@izabela-szostak.pl  tel. 697 405 983

kim jestem

Interim Manager Ekspert Edukacyjny

Interim Manager

Posiadam długotrwałe i bogate doświadczenie jako interim manager. Działam w branży edukacyjnej oferując wsparcie w optymalizacji procesów zarządczych. Pomagam przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, jak i tym potrzebującym profesjonalnego i skutecznego wsparcia w obliczu konkretnych problemów.

Ekspert Edukacyjny

Skutecznie organizuję i kieruję pracą jednostek i organizacji edukacyjnych. Przygotowuję i wdrażam autorskie programy edukacyjne, rekrutacyjne i marketingowe. Moim celem jest zapewnienie zarówno wsparcia zarządczego, jak i metodycznego.

Mentoring

Działam na polu autoprezentacji, automotywacji i tworzenia własnej ścieżki kariery. Chętnie organizuję także mentoring biznesowy skupiając się na osiągnięciu zamierzonego efektu

Wykształcenie

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

2016 – 2017  Studia Podyplomowe

Filologia Włoska

2008-2013  Studia Magisterskie

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

2007 – 2012  Studia Magisterskie

Umiejętności

zarządzanie czasem i zespołem

planowanie i organizacja pracy 

praca pod presją czasu 

zarządzanie emocjami

stawianie celów i motywowanie

Atuty

planowanie strategiczne

komunikatywność i empatia

kreatywność i innowacyjność

umiejętność negocjacji

     Jestem doświadczonym interim managerem z 7 letnim doświadczeniem na rynku pracy, popartym wieloma sukcesami. Od 3 lat skutecznie zarządzam i kieruję pracą warszawskich przedszkoli prywatnych. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Organizuję proces nauczania, wychowania, opieki i rekrutacji w placówkach edukacyjnych. Kieruję bieżącą działalnością przedszkola. Zarządzanie pracą nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Sprawuję opiekę nad wychowankami oraz stwarzam warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego. Reprezentuję placówkę na zewnątrz i współpracuję z rodzicami, organem prowadzącym oraz organami nadzorującymi i kontrolującymi. Opracowuję i realizuję zadania marketingowe związane z rozwojem, promocją i rekrutacją do przedszkola. Współdziałam ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli. Opracowuję i omawiam ocenę roczną pracy pracowników. 

     Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nie tylko branżą edukacyjną ale również w sprzedaży międzynarodowej. Przez 4 lata zajmowałam się ekspansją produktu na rynki zagraniczne i branding marketingiem. Dzięki temu skutecznie wdrażam procesy zarządcze i operacyjne firmy, nadzoruję pracą innych działów i współpracuję z nimi wspomagając procesy negocjacyjne z kluczowymi klientami.

Opinie o Mojej Pracy

5/5
"Myślałam, ze zawsze będę pracować jako nauczyciel, bez możliwości wejścia wyżej. Pani Iza pokazała mi, że można. Awansowałam w ciągu 6 miesięcy."
Elżbieta
Dyrektor Żłobka
5/5
"Pani Izabela bardzo miła, ciepła i odważna osoba. Potrafi jasno precyzować cele i skutecznie prowadzić, krok po kroku, do ich realizacji. Gorąco polecam!"
Anita R.
5/5
"W Przedszkolu brakowało dzieci - byliśmy na skraju bankructwa. Jednak po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań i opracowaniu kampanii marketingowej, przedszkole zapełniło się w 4 miesiące."
Joanna
Dyrektor warszawskiego Przedszkola

Izabela Szostak

tel. 697 405 983

kontakt@izabela-szostak.pl